Tính năng kết sổ vào thời điểm bất kỳ của iShopmanRES - iShopmanKARA - iShopmanHOTEL

(08/10/2018)

- Cho phép kết sổ vào thời điểm bất kỳ, khi không có bàn/phòng nào đang hoạt động
- Thông tin kết sổ sẽ lưu: tổng tiền vào thời điểm kết sổ (tính từ lần kết sổ trước), người kết sổ, thời điểm kết sổ, danh sách các phiếu thuộc lần kết sổ này
- Sổ danh sách kết sổ cho phép xem danh sách các lần kết sổ và thông tin chi tiết các phiếu/phiên thuộc lần kết sổ đó
- Thông tin kết sổ có thể được lưu trữ trên máy chủ iShopman.vn, khách hàng có thể tra cứu online bằng điện thoại/tablet/laptop/pc (khách bản quyền và được mở tính năng này)


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn:
Email:
Mã xác nhận:

CÁC TIN KHÁC