iShopmanSBB - quản lý phân phối & bán lẻ mã vạch và in tem mã vạch

Bán hàng, nhập hàng, kiểm kho bằng đầu đọc mã vạch. Quản lý nhập xuất tồn, bán buôn bán lẻ. Gọn nhẹ dễ sử dụng nhất, không mất thời gian đào tạo nhân viên

(21/11/2022)

Bán hàng, nhập hàng, kiểm kho bằng đầu đọc mã vạch. Quản lý nhập xuất tồn, bán buôn bán lẻ. Gọn nhẹ dễ sử dụng nhất, không mất thời gian đào tạo nhân viên

Gồm toàn bộ iShopman - phần mềm quản lý bán hàng, bán buôn bán lẻ + bán hàng bằng đầu đọc mã vạch + in ấn tem mã vạch bằng máy in laser thông thường hoặc máy in tem mã vạch
 
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn:
Email:
Mã xác nhận: