iShopmanDRS - quản lý bán hàng phòng thuốc

(21/11/2022)

iShopmanDRS là phần mềm quản lý bán hàng (buôn/lẻ) - tồn kho - công nợ với mặt hàng đặc trưng là thuốc cho nhà thuốc. iShopmanDRS được thiết kế phát triển với tiêu chi đáp ứng yêu cầu quản lý một cách tin cậy, gọn nhẹ nhất, dễ dùng nhất, không cần kiến thức kế toán, không cần kỹ năng sử dụng máy tính.

iShopmanDRS hoạt động offline (cài trên máy tính để chạy, chia sẻ đầy đủ chức năng dữ liệu qua mạng nội bộ LAN), hỗ trợ online (internet): có thể xem các báo cáo - cập nhật giá hàng hóa - làm phiếu xuất nhập.. qua điện thoại/ tablet/ laptop thông qua mạng Internet

Tính năng nghiệp vụ

 • Quản lý hạn sử dụng hàng hóa: nhập/xuất hàng có hạn sử dụng, nhập/xuất hàng theo lô, báo cáo tồn kho theo hạn sử dụng
 • Quản lý hệ thống: khởi tạo dữ liệu, tạo + phân quyền người sử dụng, bảo trì + sao lưu + phục hồi dữ liệu
 • Quản lý danh mục: hàng hóa và thuộc tính, đối tác, kho hàng,..
 • Quản lý bán hàng: tạo phiếu bán buôn/bán lẻ, in phiếu..
 • Quản lý mua hàng: tạo phiếu nhập mua, in phiếu.
 • Quản lý trả hàng: xuất trả, nhập trả
 • Quản lý đặt hàng: khách đặt mua, đặt mua hàng
 • Quản lý công nợ: nợ phải thu, nợ phải trả, chi tiết quá trình nợ
 • Quản lý kho: tồn kho, thẻ kho, định lượng, tính tồn kho, giá vốn
 • Quản lý thu chi: quĩ tiền mặt, tiền ngân hàng, các loại chi/chi, dòng tiền
 • Quản lý hạn sử dụng hàng hóa
 • Quản lý hàng nguyên liệu, hàng thành phẩm, hàng tổ hợp từ nhiều mặt hàng khác
 • Thống kế lỗ lãi, doanh số hiệu quả theo khách hàng/nhân viên/mặt hàng, chi tiết giao dịch theo đối tác/ mặt hàng/ nhân viên...
 • Hệ thống báo cáo quản lý kinh doanh, xuất báo cáo ra tệp Excel,CSV

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn:
Email:
Mã xác nhận: