iShopmanRES - phần mềm quản lý nhà hàng, cafe

Quản lý bán hàng, tính tiền theo bàn phòng. Tự động in hóa đơn xuống bếp, kho, bar. Quản lý thực đơn, hàng nguyên liệu thành phẩm, khách hàng vip, gọi món từ xa, đặt bàn phòng. Đơn giản dễ sử dụng không mất công đào tạo nhân viên.

(21/11/2022)

- Đơn giản trực quan, dễ sử dụng, nhìn vào là dùng được ngay: chọn bàn/phòng -> một/nhiều nhân viên vào món (từ máy tính hoặc phone/tablet) -> món tự động in xuống bếp (có thể bỏ qua bước này) -> thêm món/hủy món -> tự động in bếp (có thể bỏ qua bước này) -> kết thúc phiên thu ngân in phiếu thanh toán 01 bàn phòng hoặc gộp nhiều bàn/phòng cùng 01 phiếu thu in ra.

- Quản lý bàn phòng: có thể thêm nhiều mặt hàng cho cùng một bàn/phòng

- Tạo và đặt bàn trước cho khách hàng

- Quản lý bàn phòng theo nhiều khu vực và loại khác nhau, có thể áp giá dịch vụ phụ trội riêng cho từng khu vực

- Chức năng chuyển bàn, đổi bàn, tách bàn, copy bàn, gộp thanh toán nhiều bàn vào 1 bàn

- Gửi bản in món ăn đồ uống xuống bếp/bar khi có yêu cầu

- Giảm giá chiết khấu từng khách, từng menu, từng món,

- Gọi món từ xa bằng điện thoại smartphone, máy tính bảng thông qua mạng nội bộ

- Tạo định mức công thức nguyên lệu thành phẩm

- Báo cáo doanh thu, công nợ, lỗ lãi, tồn kho


Tính năng nghiệp vụ

  • Quản lý hệ thống: khởi tạo dữ liệu, tạo + phân quyền người sử dụng, bảo trì + sao lưu + phục hồi dữ liệu
  • Quản lý danh mục: danh sách bàn/phòng - khu vực, nhóm hàng hóa, hàng hóa (đồ ăn/ đồ uống/ nguyên liệu/ thành phẩm), khách hàng, nhân viên, ca bán hàng
  • Quản lý bán hàng: vào món, in phiếu chế biến, thêm sửa xóa món, in phiếu thanh toán/tạm tính, chuyển bàn, gộp bàn, tách bàn, giảm giá, báo cáo doanh thu, chi tiết hàng bán..
  • Quản lý kho: nhập - xuất - tồn - giá vốn, tính định lượng, báo cáo kho, kiểm kê...
  • Quản lý thu chi: quĩ tiền mặt, tiền ngân hàng, các loại chi/chi, dòng tiền
  • Quản lý thẻ khách hàng: thẻ VIP, thẻ giảm giá, tích điểm
  • Quản lý mua hàng: tạo phiếu nhập mua, in phiếu
  • Quản lý công nợ: nợ phải thu, nợ phải trả, chi tiết quá trình nợ
  • Hệ thống báo cáo quản lý kinh doanh

Tính năng gọi món qua Phone/Tablet từ xa
Cho phép nhân viên gọi món từ xa, món tự động thêm vào máy kế toán và được in thẳng xuống bếp/bar. Thực hiện qua điện thoại Android/iPhone/Windows Phone thông qua giao diện Web, chạy trọng mạng Wifi
- Chọn món, gọi món, xóa món
- Thay đổi sổ lượng món
- Đổi/Gộp/Copy bàn/phòng


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn:
Email:
Mã xác nhận: