iShopmanPRO - quản lý bán hàng vật liệu, điện nước

(21/11/2022)

iShopmanPRO là phiên bản mở rộng/ nâng cao của iShopman, gồm đầy đủ mọi tính năng của iShopman + thêm các tính năng: quản lý hàng hóa diện tích/thể tích (nhập xuất hàng có thể vào rộng - dài - cao - số món/tấm -> phần mềm tự tính ra số lượng), quản lý thời hạn và báo cáo nhắc nhở thời hạn hàng hóa (gạo, ga, bản phần mềm virus,..)


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn:
Email:
Mã xác nhận: