iShopmanHOTEL - phần mềm quản lý khách sạn nhà nghỉ

(21/11/2022)

iShopmanHOTEL là phần mềm quản lý cho thuê phòng và bán hàng (lẻ) - tồn kho - công nợ.. cho nhà nghỉ, khách sạn với qui mô từ nhỏ tới hàng trăm phòng.

iShopmanHOTEL được thiết kế phát triển với tiêu chi đáp ứng yêu cầu quản lý một cách tin cậy, gọn nhẹ nhất, dễ dùng nhất, không cần kiến thức kế toán, không cần kỹ năng sử dụng máy tính.

iShopmanHOTEL hoạt động offline (cài trên máy tính để chạy, chia sẻ đầy đủ chức năng dữ liệu qua mạng nội bộ LAN), hỗ trợ online (internet): có thể xem các báo cáo - cập nhật giá hàng hóa - làm phiếu xuất nhập.. qua điện thoại/ tablet/ laptop thông qua mạng Internet

Tính năng nghiệp vụ

  • Quản lý hệ thống: khởi tạo dữ liệu, tạo + phân quyền người sử dụng, bảo trì + sao lưu + phục hồi dữ liệu
  • Quản lý danh mục: danh sách phòng - loại phòng - giá theo giờ/qua đêm/cả ngày/phụ thu trước giờ - quá giờ, nhóm hàng hóa - hàng hóa (đồ ăn/ đồ uống/ nguyên liệu/ thành phẩm), khách hàng, nhân viên, ca bán hàng
  • Quản lý thuê phòng: vào phòng theo giờ/qua đêm/ngày đêm, vào món cho phòng - thêm sửa xóa món, in phiếu thanh toán/tạm tính, chuyển/gộp/tách phòng, giảm giá, báo cáo doanh thu, chi tiết hàng bán..
  • Quản lý kho: nhập - xuất - tồn - giá vốn, tính định lượng, báo cáo kho, kiểm kê...
  • Quản lý thu chi: quĩ tiền mặt, tiền ngân hàng, các loại chi/chi, dòng tiền
  • Quản lý thẻ khách hàng: thẻ VIP, thẻ giảm giá, tích điểm
  • Quản lý mua hàng: tạo phiếu nhập mua, in phiếu
  • Quản lý công nợ: nợ phải thu, nợ phải trả, chi tiết quá trình nợ
  • Hệ thống báo cáo quản lý kinh doanh

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn:
Email:
Mã xác nhận: