Tinh giản giao diện trang chủ và giao diện bán lẻ

(02/10/2015)

Cập nhật 02/10/2015
- Giao diện trang chủ chỉ để các tác vụ thường dùng cơ bản nhất giúp thông thoáng hơn
- Tối ưu nhập liệu bằng bàn phím trong giao diện phiếu xuất nhập: có thể gõ tên hàng trong ô danh sách hoặc trong trực tiếp ô "Tên hàng" ở trong lưới "Danh sách hàng trong phiếu", nhấn Enter hoặc Ctrl+Enter để đưa hàng vào phiếu, dùng phím mũi tên lên - xuống hoặc Ctrl+ mũi tên lên/ xuống để di chuyển trong danh sách hàng chọn lựa. Nhập vào số lượng rồi nhấn phím End hoặc Home để cập nhật Số lượng hàng/ Đơn giá hàng trong phiếu xuất nhập
- Bổ sung thêm 01 loại phiếu xuất bán lẻ mới giao diện tinh giản (vẫn giữ phiếu xuất bán lẻ với giao diện đầy đủ, truy cập từ menu Xuất hàng)
- Bổ sung báo cáo hàng tồn theo mọi loại đơn vị tính khác nhauGửi ý kiến của bạn
Tên của bạn:
Email:
Mã xác nhận: