Sửa lỗi phần mềm quản lý nhà hàng iShopmanRes: nhẩy số lượng - đơn giá

(31/07/2014)

Hiện tượng

- Chọn 01 bàn, sửa số lượng hoặc đơn giá trực tiếp trong danh sách hàng bên phải.

- Sau đó nhấn chuột chọn một bàn khác -> khi này số lượng hoặc đơn giá vừa nhập vào lẽ ra cập nhập vào bàn trước lại cập nhật vào cái bàn mới chọn,ở cùng một dòng

Khắc phục

Download phiên bản mới iShopmanRes về, lấy tệp iShopmanRes.exe trong bản mới copy đè vào bản đang chạy


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn:
Email:
Mã xác nhận: