Qui trình thủ tục nâng cấp phần mềm

(06/06/2019)

- Nâng cấp phần mềm có mất phí, chỉ nâng cấp phần mềm cùng 01 loại (VD: từ iShopmanRES lên iShopmanRES PRO), hoặc mua thêm Module đi kèm phần mềm
- Phần mềm khác phiên bản (2.3x <> 2.4x <> 2.5x <> 3.x,..) có thể nâng cấp được hoặc không
- Qui trình nâng cấp:
-> Khách hàng muốn nâng cấp phần mềm đầu tiên vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật 
-> bộ phận kỹ thuật sẽ kiểm tra "MÃ KHÁCH HÀNG" bản quyền và xem xét phiên bản phần mềm có thể nâng cấp được hay không
-> nếu không nâng cấp được bộ phận Kỹ thuật sẽ thông báo với khách hàng ngay
-> nếu nâng cấp được, bộ phận kỹ thuật sẽ chuyển tiếp cho bộ phận Kinh doanh -> Kinh doanh sẽ liên hệ lại với khách hàng báo giá nâng cấp
-> khách hàng nếu đồng ý sẽ hoàn thành thủ tục thanh toán
-> bộ phận Kỹ Thuật sẽ liên hệ lấy thông tin thay đổi và cập nhật cho khách hàng
- Phiên bản cũ sẽ lưu lại hoạt động bình thường. Phiên bản mới thông thường sẽ hỗ trợ tự động chuyển đổi dữ liệu cũ sang, trường hợp không tự chuyển đổi toàn bộ dữ liệu thì bộ phận kỹ thuật sẽ chỉ hỗ trợ chuyển đổi các danh mục hàng hóa, đối tác.
- Giá nâng cấp thông thường được tính bằng: 30% giá phần mềm mới hiện tại nếu cùng năm, 50% nếu khác năm

Yêu cầu khách hàng ghi chính xác số Kỹ Thuật + Kinh doanh đã làm việc về việc nâng cấp để phản ánh quản lý sản phẩm nếu cần hỗ trợ thêm

 


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn:
Email:
Mã xác nhận: