Qui định thay đổi thông tin phụ bản quyền (địa chỉ, điện thoại)

(06/06/2019)

- Thay đổi thông tin phụ bản quyền (thông tin phụ là thông tin ngoài tên công ty/cửa hàng..) có mất phí. Thay đổi là thay cái cũ bằng cái khác, không phải cơi nới thêm thắt
- Nếu khách hàng muốn thay đổi, đầu tiên vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật
-> bộ phận kỹ thuật sẽ kiểm tra "MÃ KHÁCH HÀNG" bản quyền và xem xét phiên bản phần mềm có thể thay đổi thông tin phụ hay không
-> bộ phận kỹ thuật sẽ chuyển tiếp cho bộ phận Kinh doanh -> Kinh doanh sẽ liên hệ lại với khách hàng thông báo có thể/không thể, nếu có thể báo giá thay đổi thông tin phụ
-> Nếu thay đổi được khách hàng hoàn thành thủ tục thanh toán -> Bộ phận kỹ thuật sẽ liên hệ lấy thông tin thay đổi và cập nhật cho khách hàng

Yêu cầu khách hàng ghi chính xác số Kỹ Thuật + Kinh doanh đã làm việc về việc thay đổi thông tin phụ để phản ánh quản lý sản phẩm nếu cần hỗ trợ thêm


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn:
Email:
Mã xác nhận: