Ngừng hỗ trợ iShopman phiên bản dưới 2.2 từ 01/10/2014

(16/10/2014)

Kể từ ngày 01/10/2014, chúng tôi chấm dứt vòng đời của phần mềm iShopman dưới phiên bản 2.2. Chúng tôi sẽ không hỗ trợ kỹ thuật với các phiên bản dưới 2.2. Các khách hàng đã mua bản quyền phần mềm vui lòng liên hệ với công ty Thái Bình Nét - ĐT: 0363.642151/ 0903.228379 để được hướng dẫn nâng cấp, hỗ trợ miễn phí.


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn:
Email:
Mã xác nhận: