Nâng cấp iShopman 1.26, hỗ trợ bán hàng qua máy đọc mã vạch

(31/07/2014)

Phiên bản nâng cấp iShopman 1.26 đã hỗ trợ bán hàng qua mã vạch. Bạn có thể mở danh mục hàng và dọc mã vạch của hàng hóa vào phần Mã hàng hóa. Trong hóa đơn xuất nhập chỉ cần để con trỏ vào đầu danh sách hàng và đọc mã vạch, hàng sẽ tự động điền đủ vào hóa đơn, và chuyển dòng mới chờ đọc hàng tiếp theo


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn:
Email:
Mã xác nhận: