Nâng cấp iShopman 1.25

(06/04/2015)

Khắc phục lỗi khi sử dụng chức năng "Không được xuất hàng vượt quá số lượng tồn kho" khiến phiếu xuất không ghi lại được


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn:
Email:
Mã xác nhận: