Nâng cấp iShopman 1.21

(20/05/2008)

  • Hỗ trợ xây dựng các mặt hàng tổ hợp từ nhiều mặt hàng khác thuộc các nhóm hàng khác nhau
  • Hỗ trợ phân quyền sửa đổi giá bán buôn và lẻ, % chiết khấu
  • Lập báo giá từ các mặt hàng chọn lựa và in ra

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn:
Email:
Mã xác nhận: