Nâng cấp iShopman 1.15

Bổ sung tính năng phân tích lỗ lại theo hóa đơn, mặt hàng, khách hàng và hiệu quả kinh doanh tổng thể. Thêm một số mẫu báo cáo để nộp cho thuế

(19/12/2007)

Bổ sung tính năng phân tích lỗ lại theo hóa đơn, mặt hàng, khách hàng và hiệu quả kinh doanh tổng thể. Thêm một số mẫu báo cáo để nộp cho thuế
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn:
Email:
Mã xác nhận: