Nâng cấp iShopman 1.13

Bổ sung báo cáo doanh số theo đối tác, doanh số theo mặt hàng, cải tiến cách nhập liệu trong phiếu xuất nhập (nhập theo mã hoặc theo cách chọn trong danh sách) cho nhanh hơn

(20/11/2007)


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn:
Email:
Mã xác nhận: