Mô hình nhân viên gọi món từ xa - bếp/bar xác nhận phục vụ - bếp/bar xác nhận giao món của iShopmanLS nhà hàng

(30/10/2023)

iShopmanLS hỗ trợ chê độ xác thực món qua bếp/bar: nhân viên phục vụ bàn gọi món cho khách từ xa qua màn hình RC -> lời gọi sẽ vào hàng đợi không vào phiếu và chuyển xuống màn hình bếp/bar RD -> bếp/bar xác nhận có nhận phục vụ món này hay không -> nhân viên gọi món từ xa sẽ biết món được phục vụ hay từ chối.
Món được bếp xác nhận phục vụ -> đưa vào hóa đơn -> bếp có thể xác nhận đã giao (tùy chọn thực hiện hay không) để cho kế toán thu ngân, phục vụ dễ theo dõi
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn:
Email:
Mã xác nhận:

CÁC TIN KHÁC