iShopman 2.4 hỗ trợ quản lý dịch vụ sửa chữa
Tính năng này hỗ trợ lập giá bán riêng những mặt hàng được chọn cho khách hàng được chọn. Mặt hàng có giá bán buôn, bán lẻ chung, nhưng ta có thể qui định bán cho khách VIP01 giá khác, khách VIP02 giá khác, các khách còn lại tự động áp dụng theo giá chung
Quản lý hàng bán ra có hạn sử dụng như Phần mềm Virus, Phần mềm cho thuê: khi bán hàng sẽ nhập vào ngày hết hạn, iShopmanDM sẽ theo dõi và báo cáo hàng sắp hết hạn sử dụng trong 7/14/30 ngày hay hàng đã hết hạn, giúp theo dõi và thông báo khách hàng nâng cấp/cập nhật