[iShopman 3.0] Tính hoa hồng bán hàng/lắp đặt triển khai cho nhân viên

(18/09/2019)

- iShopmanDM 3.0 hỗ trợ quản lý hoa hồng bán hàng riêng, lắp đặt triển khai riêng
- Cho phép khai báo số tiền hoặc % hoa hồng riêng đối với bán hàng và lắp đặt triển khai. Nếu cùng mặt hàng cùng nhập vào % và số cụ thể sẽ ưu tiên tính theo %
- Trong phiếu xuất bán chọn nhân viên bán hàng -> sẽ ghi lại hoa hồng nếu có hàng có hoa hồng, chọn danh sách nhân viên triển khai và sẽ ghi lại nếu có hàng có hoa hồng trong danh sách hàng bán
- Trong cùng 1 phiếu xuất nếu nhiều nhân viên triển khai sẽ chia đều tổng số hoa hồng triển khai
- Nhập trả lại hàng sẽ tự giảm trừ hoa hồng bán hàng, hoa hồng triển khai tương ứng với tỉ lệ hàng nhập trả (VD bán 5 nhập trả lại 3, số 2 còn lại vẫn tính hoa hồng)
- Báo cáo hoa hồng chi tiết theo ngày/tuần/tháng/quí/năm cho mỗi nhân viên, liệt kê chi tiết hoa hồng bán hàng/hoa hồng triển khai/các khoản giảm trừ do nhập lại.
- Hoa hồng ghi lại được tính tại thời điểm xuất bán. Nếu mức hoa hồng cho mặt hàng thay đổi thì chỉ áp dụng từ đơn hàng sau đó, không ảnh hưởng tới đơn trước


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn:
Email:
Mã xác nhận:

CÁC TIN KHÁC