iShopman 3.0 - phiên bản VPS

(26/09/2019)

Mô hình:
- phiên bản trung tâm cài iShopmanCT trên VPS (rẻ tốt như Vultr Nhật Bản, chi phí tầm $6/tháng gồm cả backup hàng ngày), các máy con ở cài bản chi nhánh iShopmanBR hoạt động Offline độc lập bình thường - tự động cập nhật dữ liệu lên iShopmanCT và tải các dữ liệu mới, thay đổi từ trung tâm về
- có thể truy cập trực tiếp vào iShopmanCT trên VPS bằng Remote Desktop sử dụng như Offline bình thường, hoặc bẳng Phone/Laptop thông qua trình duyệt làm phiếu, đổi giá, thêm hàng đối tác.. Các thay đổi ở kho tương ứng sẽ tự nạp bởi các iShopmanBR trên các máy con chi nhánh tương ứng
- có ứng dụng APP Android cài trên điện thoại sẽ tự nẩy tin nhắn khi có đơn hàng mới, nợ đến hạn cần thu, hàng sắp tồn dưới mức tối thiểu, cần nhắc khách key virus sắp hết hạn hay gạo gaz sắp hết..
- cung cấp giao diện cho khách hàng có thể tra cứu bảo hành theo serial sản phẩm, cung cấp api để kết nối vào website khác của khách hàng


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn:
Email:
Mã xác nhận:

CÁC TIN KHÁC