[iShopman 3.0] In danh sách lớn serial trong phiếu xuất

(03/06/2021)

-Thiết lập số lượng serial nếu vượt quá sẽ không in kèm phiếu xuất
-In phiếu danh sách serial của mặt hàng kèm mã vạch trong phiếu riêng


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn:
Email:
Mã xác nhận:

CÁC TIN KHÁC