Hỗ trợ chuyển từ phiên bản 2.4 lên 3.0 chi phí tối thiểu (áp dụng hết năm 2023)

(06/12/2023)

Phiên bản 3.0 nâng cấp nhiều tính năng hỗ trợ khách quản lý tốt hơn nhiều so với bản 2.4, hỗ trợ quản lý online nhiều hơn. Chương trình hỗ trợ khách hàng nâng cấp từ phiên bản 2.4 lên 3.0 với chi phí tối thiểu bằng chi phí thay đổi thông tin phụ phần mềm, áp dụng hết năm 2023.
Lưu ý: mã khách hàng sẽ thay bằng phiên bản 3.0 - nâng cấp 2.4 lên 3.0 sẽ không quay lại kích hoạt 2.4 được nữa; phiên bản 3.0 sử dụng dữ liệu mới, không dùng lại dữ liệu cũ của bản 2.4 được
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn:
Email:
Mã xác nhận:

CÁC TIN KHÁC