Hỗ trợ bán hàng trên máy POS màn cảm ứng bản siêu thị SBB và siêu thi mini LITE

(03/02/2016)

Màn hình giao diện bán hàng trên màn cảm ứng máy POS


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn:
Email:
Mã xác nhận:

CÁC TIN KHÁC