Hệ thống phần mềm iShopman phiên bản 3.0 - đầy đủ offline - online

(06/11/2018)

Hệ thống iShopman 3.0 (gồm iShopman, iShopmanDM, iShopmanRES, iShopmanKARA, iShopmanHOTEL, iShopmanDRS..) sẽ hỗ trợ 3 mô hình hoạt động
- offline trên PC không cần mạng
- online không cần máy tính trên Điện thoại/Tablet -> dành cho mô hình quản lý chỉ cần điện thoại/tablet
- hoạt động đồng thời đầy đủ tính năng Offline & Online

Như vậy sẽ có các hình thức bán bản quyền phần mềm như sau:
1. Bản quyền offline vĩnh viễn (như truyền thống), vẫn hỗ trợ các tính năng online như phiên bản cũ (online trên máy tính của khách)
2. Bản quyền online theo thời gian (quí, năm..)
3. Bản quyền offline vĩnh viễn + online (trên máy chủ của ishopman) theo thời gian (quí,năm..): khách có thể cài bản offline trên máy cá nhân chạy, dữ liệu đồng bộ với bản nhân bản trên máy chủ iShopman, khách  có thể dùng máy tính khác khác tải bản offline và kết nối vào bản trên máy chủ (giống mô hình chi nhánh trung tâm) hoặc dùng thẳng trình duyệt internet truy xuất sử dụng -> dữ liệu chuyển vào máy chủ iShopman và đồng bộ xuống máy offline cài đặt chính (máy khác có thể ở mạng LAN hoặc INTERNET rất xa)


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn:
Email:
Mã xác nhận:

CÁC TIN KHÁC