Danh sách hàng không sắp xếp thứ tự ABC trong giao diện gọi món từ xa (iShopmanRES RC)

(21/08/2019)

Giao diện gọi món từ xa xắp xếp hàng theo tên không dấu, hỗ trợ tìm kiếm nhanh hàng theo tên không dấu
Để hiển thị đúng và tìm nhanh, trong cửa sổ phần mềm quản lý vào menu Khai báo -> Danh mục hàng hóa -> nhấn vào nút "Tạo tên không dấu" để tạo các tên không dấu là được


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn:
Email:
Mã xác nhận:

CÁC TIN KHÁC