Cập nhật iShopman, iShopmanSBB, iShopmanLiteSBB ngày 05/08/2016

(04/08/2016)

Cập nhật iShopman:
- Loại bỏ HANGGIAMGIA trong tính lợi nhuận theo phương thức bình quân
- Khi hiệu chỉnh phiếu xuất/nhập, sẽ xóa bỏ toàn bộ các phân bổ xuất nhập thủ công hay tự động liên quan tới các phiếu xuất nhập này
- Thêm cảnh báo khi không có ổ USB cắm sẵn vào máy để sao lưu. Có thể tắt cảnh báo trong thiết lập sao lưu

Cập nhật iShopmanSBB, iShopmanLiteSBB
- Khi quét mã hàng trong cửa sổ bán lẻ, nếu không tìm thấy mã và người dùng được phép khai báo hàng hóa thì sẽ hiện hộp thoại cho phép nhập vào tên hàng + đơn giá bán lẻ + đơn vị tính (tùy chọn nhập hoặc không) -> hàng sẽ tự động thêm vào danh sách và thêm vào hóa đơn
- Khi ghi hóa đơn mà đơn giá bán lẻ có thay đổi, đồng thời thiết lập tùy chọn tự động cập nhật giá bán thì giá bán lẻ sẽ tự động được cập nhật bởi giá mới này -> thuận lợi khi giá thay đổi vừa bán vừa cập nhật luôn không cần vào danh sách cập nhật giá nữa.
- Nhấn phím End để cập nhật số lượng hàng cuối cùng trong danh sách, Ctrl+End để cập nhật giá bán lẻ (nếu người dùng được phép thay đổi giá bán lẻ trong phiếu xuất)


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn:
Email:
Mã xác nhận:

CÁC TIN KHÁC