Cập nhật iShopman 2.4: thêm nhanh hàng mới trong phiếu nhập xuất

(29/03/2016)

Trong phiếu nhập xuất hàng cho phép thêm nhanh hàng mới vào "Nhóm hàng mặc định" với tên "_", mã trống, đơn vị tính "c".
Sửa tên hàng, mã hàng, đơn vị tính trực tiếp trong danh sách trong phiếu
Khi ghi phiếu, tên hàng - mã hàng - đơn vị tính được cập nhật bởi dữ liệu mới nhập vào.
"Nhóm hàng mặc định" được chỉ định trong phần khai báo "Danh mục nhóm hàng"


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn:
Email:
Mã xác nhận:

CÁC TIN KHÁC