Cập nhật iShopman 03/06/2015

(02/06/2015)

Cập nhật hệ thống báo cáo: tất cả các báo cáo xem trước sẽ hiển thị trong một cửa sổ của phần mềm, thay vì hiển thị trong trình duyệt như Internet Explorer, Firefox, Chrome.
Tác dụng: xem nhanh hơn và không bị lỗi khi các trình duyệt có vấn đề


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn:
Email:
Mã xác nhận: