iShopmanDRS - tính năng nghiệp vụ

(29/06/2018)

 • Quản lý hạn sử dụng hàng hóa: nhập/xuất hàng có hạn sử dụng, nhập/xuất hàng theo lô, báo cáo tồn kho theo hạn sử dụng
 • Quản lý hệ thống: khởi tạo dữ liệu, tạo + phân quyền người sử dụng, bảo trì + sao lưu + phục hồi dữ liệu
 • Quản lý danh mục: hàng hóa và thuộc tính, đối tác, kho hàng,..
 • Quản lý bán hàng: tạo phiếu bán buôn/bán lẻ, in phiếu..
 • Quản lý mua hàng: tạo phiếu nhập mua, in phiếu.
 • Quản lý trả hàng: xuất trả, nhập trả
 • Quản lý đặt hàng: khách đặt mua, đặt mua hàng
 • Quản lý công nợ: nợ phải thu, nợ phải trả, chi tiết quá trình nợ
 • Quản lý kho: tồn kho, thẻ kho, định lượng, tính tồn kho, giá vốn
 • Quản lý thu chi: quĩ tiền mặt, tiền ngân hàng, các loại chi/chi, dòng tiền
 • Quản lý hạn sử dụng hàng hóa
 • Quản lý hàng nguyên liệu, hàng thành phẩm, hàng tổ hợp từ nhiều mặt hàng khác
 • Thống kế lỗ lãi, doanh số hiệu quả theo khách hàng/nhân viên/mặt hàng, chi tiết giao dịch theo đối tác/ mặt hàng/ nhân viên...
 • Hệ thống báo cáo quản lý kinh doanh, xuất báo cáo ra tệp Excel,CSV

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn:
Email:
Mã xác nhận: